Entreprenad

Vi åtar oss allt från mindre om- och tillbyggnationer till totalentreprenader för bostäder och industrilokaler.

Vi satsar på kvalitet!

Med en öppen dialog skapas förtroende och ansvar. Vi är ett företag som är lätta att arbeta med, som satsar på kvalitet och långsiktiga relationer.

Vi utför större solcellsprojekt, laddstolpar för elbilar och större belysningsprojekt. 

Elteknik har en organisation med snabba beslutsvägar, tillsammans med bred kompetens gör det oss flexibla.  Vi är med från ide och ritning till färdigställande och anpassar helhetslösningar efter kundens behov och önskemål.